Polityka prywatności

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest

Pets Nature GmbH
Porschestr. 9
70736 Fellbach
Tel: +49 (0) 711 / 203 730 00
datenschutz@petsnature.de

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Użytkownik może skorzystać z poniższych praw w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych:

  • Informacje o przechowywanych przez nas danych użytkownika i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO),
  • Korekta nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO),
  • Usunięcie przechowywanych przez nas danych użytkownika (art. 17 RODO),
  • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli nie możemy jeszcze usunąć danych użytkownika ze względu na zobowiązania prawne (art. 18 RODO),
  • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych użytkownika (art. 21 RODO) oraz
  • Przenoszenie danych, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych lub zawarł z nami umowę (art. 20 RODO).

Jeśli użytkownik udzielił nam zgody, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorczego, np. do właściwego organu nadzorczego w kraju związkowym swojego miejsca zamieszkania lub do organu odpowiedzialnego za nas jako administratora danych.

Listę organów nadzorczych (dla sektora niepublicznego) wraz z adresami można znaleźć na stronie: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Gromadzenie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Charakter i cel przetwarzania danych:

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, tj. jeśli nie zarejestruje się lub nie przekaże informacji w inny sposób, automatycznie gromadzone są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki dziennika serwera) obejmują na przykład typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP itp.

Są one przetwarzane w szczególności w następujących celach:

  • Zapewnienie płynnego połączenia z witryną,
  • Zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej,
  • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
  • w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Nie wykorzystujemy danych użytkownika do wyciągania wniosków na temat jego osoby. Informacje tego rodzaju mogą być przez nas oceniane statystycznie w formie zanonimizowanej w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii za nią stojącej.

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Czas przechowywania:

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone. Zasadniczo dotyczy to danych wykorzystywanych do udostępniania strony internetowej po zakończeniu odpowiedniej sesji.

Jeśli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce najpóźniej po 14 dniach. Przechowywanie danych po tym okresie jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są anonimizowane, aby nie można było zidentyfikować dzwoniącego klienta.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak bez adresu IP nie można zagwarantować działania i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, my również używamy tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny.

Użytkownik może usunąć pojedyncze pliki cookie lub cały zasób plików cookie. Otrzymasz również informacje i instrukcje, jak usunąć te pliki cookie lub zablokować ich przechowywanie z wyprzedzeniem. W zależności od dostawcy przeglądarki, niezbędne informacje można znaleźć pod następującymi linkami:

Czas przechowywania i używane pliki cookie:

Jeśli użytkownik zezwoli nam na korzystanie z plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki lub wyrazi na to zgodę, w naszych witrynach internetowych mogą być używane następujące pliki cookie:

Session cookie
uc_settings
uc_user_interaction
Google Analytics

Technicznie niezbędne pliki cookie

Charakter i cel przetwarzania danych:

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka uzyskująca dostęp mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie dla następujących aplikacji:

Podstawa prawna i uzasadniony interes:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika projekcie naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

Transfer z kraju trzeciego:

Zebrane dane mogą być przekazywane do następujących krajów trzecich:

USA

Obowiązują następujące gwarancje ochrony danych:

Decyzja w sprawie adekwatności Komisja UE

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak bez tych danych nie można zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi mogą być niedostępne lub ograniczone.

Sprzeczność

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO poniżej.

Technicznie niepotrzebne pliki cookie

Ponadto używamy plików cookie w celu lepszego dostosowania oferty na naszej stronie internetowej do zainteresowań odwiedzających lub jej ogólnego ulepszenia na podstawie analiz statystycznych.

Aby dowiedzieć się, którzy dostawcy ustawiają pliki cookie, zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane w celu obsługi i konserwacji naszej strony internetowej.

W celu uzyskania informacji o dalszych odbiorcach należy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.

Transfer z kraju trzeciego:

Więcej informacji można znaleźć na listach poszczególnych dostawców usług wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy internetowej.

Przepis zalecany lub wymagany:

Oczywiście można również przeglądać naszą witrynę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki (patrz Cofnięcie zgody).

Należy pamiętać, że poszczególne funkcje naszej witryny mogą nie działać, jeśli użytkownik wyłączył obsługę plików cookie.

Cofnięcie zgody:

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie.

Profilowanie:

W zakresie, w jakim analizujemy zachowanie odwiedzających witrynę za pomocą pseudonimizowanych profili użytkowników, należy zapoznać się z poniższymi informacjami na temat stosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Formularz kontaktowy

Charakter i cel przetwarzania danych:

Wprowadzone dane będą przechowywane w celu spersonalizowanej komunikacji z użytkownikiem. Wymaga to podania prawidłowego adresu e-mail i imienia. Służy to do przypisania zapytania, a następnie udzielenia na nie odpowiedzi. Podanie dalszych danych jest opcjonalne.

Podstawa prawna:

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępniając formularz kontaktowy, chcielibyśmy ułatwić Państwu kontakt z nami. Podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Jeśli skontaktujesz się z nami, aby poprosić o wycenę, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorca:

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające.

Czas przechowywania:

Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po przetworzeniu zapytania.

Jeśli istnieje stosunek umowny, podlegamy ustawowym okresom przechowywania danych zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i usuwamy dane użytkownika po upływie tych okresów.

Przepis zalecany lub wymagany:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak przetworzyć Twoje zapytanie tylko wtedy, gdy podasz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód zapytania.

Korzystanie z Google Analytics

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: "Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach internetowych, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://policies.google.com/?hl=de.

W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania dobiegł końca, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Cofnięcie zgody:

Możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, klikając ten link. Spowoduje to zainstalowanie pliku cookie rezygnacji na urządzeniu użytkownika. Zapobiegnie to gromadzeniu danych przez Google Analytics dla tej witryny i dla tej przeglądarki w przyszłości, dopóki plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Użytkownik może również uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Dodatek do przeglądarki dezaktywujący Google Analytics.

reCAPTCHA

Na tej stronie używamy Google reCAPTCHA od Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), aby zapobiegać spamowi.
Podstawą prawną korzystania jest art. 6 ust. 1 lit. f (zgodność z prawem przetwarzania), ponieważ istnieje uzasadniony interes w ochronie tej witryny przed botami i spamem.
reCAPTCHA to bezpłatna usługa, która chroni strony internetowe przed spamem i nadużyciami. Wykorzystuje zaawansowane techniki analizy ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. Dzięki nowemu interfejsowi API znaczna liczba prawidłowych ludzkich użytkowników przejdzie wyzwanie reCAPTCHA bez konieczności rozwiązywania CAPTCHA. Używamy reCAPTCHA do zabezpieczania formularzy.
Korzystając z reCAPTCHA, dane są przesyłane do Google, które Google wykorzystuje do określenia, czy odwiedzający jest człowiekiem, czy botem (spamem). Możesz dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone przez Google i do czego są one wykorzystywane na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=de-AT.
Możesz przeczytać warunki korzystania z usług i produktów Google na stronie https://policies.google.com/terms?hl=de-AT.

Szyfrowanie SSL

Aby chronić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Informacje o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Indywidualne prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów); dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie będzie służyć ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Odbiorca sprzeciwu

Pets Nature GmbH
Vanessa Berendt
Porschestr. 9
70736 Fellbach
Tel: +49 (0) 711 / 203 730 00
datenschutz@petsnature.de

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzenia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowa polityka prywatności będzie miała zastosowanie do następnej wizyty użytkownika.

Pytania do inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail lub bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:

Pets Nature GmbH
Vanessa Berendt
Porschestr. 9
70736 Fellbach
Tel: +49 (0) 711 / 203 730 00
datenschutz@petsnature.de

Polityka prywatności została stworzona z pomocą activeMind AG, ekspertów dla zewnętrznych inspektorów ochrony danych. zewnętrznych inspektorów ochrony danych (Wersja #2020-09-30).